Global searching is not enabled.
Skip to main content

1 Courses

WELLBEING WORKSHOP / İYİ OLUŞ ATÖLYESI
WELLBEING: İYİ OLUŞ ATÖLYESI
Preview Course

WELLBEING: İYİ OLUŞ ATÖLYESI

WELLBEING WORKSHOP / İYİ OLUŞ ATÖLYESI

Eğitimin İçeriği: Dört haftalık etkileşimli atölye çalışmasında pozitif psikolojiden faydalanarak iyi oluşun temelleri, öz farkındalık, karakter güçleri, duygusal regülasyon ve psikolojik sağlamlık konularını çalışılacaktır. Grup içeriklerinin 60%-70% i uygulamalı olacaktır. Grubun amacı katılımcıların psikolojik sağlamlık ekseninde bakabilecekleri noktaların ön izlemesini sağlayarak iç dünyalarında nereyi çalışmaları gerektiği konusunda bir yol haritası sağlamaktır. 

Tüm oturumlara düzenli katılma koşulu vardır.

Hedef Kitle: 18 yaş üzeri genç yetişkinler

Eğitimin Süresi: 4 gün (haftada bir) / 2şer saat