Global searching is not enabled.
Skip to main content

1 Courses

ETKİN LİDERLİK
ETKİN LİDERLİK
Preview Course

ETKİN LİDERLİK

ETKİN LİDERLİK

Eğitimin amacı: Yoğun rekabet ortamında kurumların stratejik hedeflerine ulaşmaları için etkin liderlere ihtiyacı var. Eğitim süresince farklı dönem ve koşullara uygun liderlik modelleri incelenecek, ayrıca COVİD-19 gibi krizlerde etkin liderliğin önemi, çalışan motivasyonunun maksimizasyonu ve iletişimin etkin liderlikteki rolü gibi başlıklar katılımcılarla vaka ve grup çalışmaları gibi interaktif yöntemlerle paylaşılacaktır.

 

Hedef Kitle: Kurumsal şirketler veya start-up yöneticileri

 

Eğitimin Süresi: 18 saat