Global searching is not enabled.
Skip to main content

1 Courses

VERİ BİLİMİ VE YAPAY ZEKA
VERİ BİLİMİ ve YAPAY ZEKA
Preview Course

VERİ BİLİMİ ve YAPAY ZEKA

VERİ BİLİMİ VE YAPAY ZEKA

Eğitimin amacı: Günümüzde veri yönetimi özellikle önemli yönetim kararlarının alınmasında hayati rol oynamakta, bu nedenle gerek kamu gerekse özel sektörde verinin tanımlanması, analizi ve anlamlı sonuçlara ulaşılabilmesini sağlayacak uzmanların yetişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu program da, veri bilimi ve yapay zeka alanlarına analitik becerileri ve birikimi katılımcılarına kazandırmayı amaçlamaktadır. Program içeriğinde makina öğrenmesi, veri ambarları ve büyük verinin yönetimi, veri analitiği ve iş zekası modülleri, Pratik uygulamaları ile katılımcılarla paylaşılacaktır.

 

Hedef Kitle: Kurumsal şirketler veya start-up çalışan ve yöneticileri

 

Eğitimin Süresi: 180 saat